Prevádzka univerzitnej emobility bola pozastavená z dôvodu nutnej zmeny konfigurácie systému pre požičiavanie a monitorovanie elektrických skútrov a bicyklov. Z dôvodu nekorektného správania sa časti užívateľov (nechávanie bicyklov a skútrov mimo oficiálnych stanovísk), ktorý vyústil do vandalizmu a poškodzovania elektrických bicyklov (viď obrázky)  pripravujeme zmeny používania.
Tie budú spočívať v každodennom monitorovaní vracania bicyklov a skútrov  a vytvorenie zón pre dočasné uzamykanie bicyklov v rámci mesta Trenčín.
 
Uvedené plánované opatrenia realizujeme z dôvodu, aby nám vybavenie univerzitnej emobility slúžilo čo najdlhšie a nebolo poškodzované. Opätovne spustenie služieb predpokladáme v priebehu augusta 2023. O termíne aj zmenách budete informovaní. 
 
Ďakujeme za pochopenie. 

Stiahnite si aplikáciu do vášho mobilného telefónu
a môžete nasadať!

U nás si môžete požičať

Univerzitný
e-bicykel

Univerzitný
e-skúter

Univerzitná
powerbanka

Ako začať?

Všetky služby nájdete v jednej aplikácii ANTIK SmartWay. Stačí sa zaregistrovať alebo prihlásiť, doplniť potrebný kredit a užívať si jazdu.

SmartWay IOS App
SmartWay Android App
SmartWay AppGallery App

Ako využívať univerzitné e-zariadenia?

Pre zvýhodnené univerzitné podmienky si vyžiadajte voucher. Voucher aktivujete zadaním do mobilnej aplikácie ANTIK SmartWay (v menu Voucher).